Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Aktualności

Grudniowe posiedzenie zarządu
15 grudnia 2014

W dniu 12 grudnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Przeprowadzono dyskusję i podjęto uchwałę w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia , przystąpienia do Międz...

Czytaj dalej

Podpisanie kolejnej umowy patronackiej
20 marca 2014

W dniu 07.03.2014r. dr Wiesław Jan Modrakowski Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów podpisał Umowę Patronacką nr 2/03/2014 ze Śląskim Centrum Edukacyjnym OŚWIATA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, które reprerzentow...

Czytaj dalej

Pierwsze w 2014r. posiedzenie Zarządu PSLD
7 lutego 2014

W dniu  07 lutego  br. w Warszawie przy ul. Królewskiej 43,  odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu. Podjęto uchwałę o wdrożeniu dokumentów formalno-...

Czytaj dalej

Nowy statut zarejestrowany w KRS
6 lutego 2014

Informujemy, że zmiany w statucie uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Członków zostały już zarejestrowane i ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dniu dzisiejszym nowy statut Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów opublikowany zosta...

Czytaj dalej