Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Członkowie wspierający

Adwokat Piotr Sobieszczański
członek Izby Adwokackiej w Warszawie
tel. 721 110 412

udziela wsparcia w sprawach Stowarzyszenia