Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

ul. Królewska 43 lok. 111, 00-103 Warszawa, KRS 0000326014, REGON 120925506

W dniu 30.06.2016 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu PSLD, na którym podjęto następujące uchwały: Na funkcję Wiceprezesa Zarządu PSLD ds. Organizacyjnych dokonano wyboru dotychczasowego Członka Zarządu PSLD Krzysztofa Szumlasa. Przyjęto rezygnacje z funkcji: Członka Zarządu PSLD – Wiesława Jodłowskiego oraz Delegata PSLD do IKD Ludwika Żukowskiego. Wiceprezes Zarządu PSLD ds. Organizacyjnych na własny wniosek zobowiązał się do wystąpie...

Poniżej agenda 12 edycji Międzynarodowej Szkoły Letniej IKD w Rumunii, która odbywa się w dnia 6 – 10 lipca 2016r w Sinaii. Pobierz artykuł jako PDF

W dniu 18 maja 2016 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w ramach obchodów 15 lecia Kolegium Prawa, odbyło się śniadanie naukowe pt. „Detektyw w Polsce” zorganizowane przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz studencką grupę badawcza grantu „Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy “Niepaństwowe prawo?”. Gościem specjalnym był Pan dr Wiesław Jan Modrakowski – Prezes Pol...

Informujemy, ze w dniach od 4-26 czerwca 2016r. w Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa “OŚWIATA” w Katowicach Al.Korfantego 141 odbędzie się kolejna edycja kursu detektywa. Zapraszamy wszystkich, zainteresowanych zdobyciem uprawnień do ubiegania się o licencję detektywa. Kurs odbywa się pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Pobierz artykuł jako PDF

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie objęcia honorowym patronatem PSLD Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo - zagrożenia i wyzwania, aspekty prawne” odbywającej się w dniach 2 - 3 czerwca 2016r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z prawdziwym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27.05.2016 roku zmarł nasz kolega Tomasz Zabiegała Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Tomka, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd i Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów Pobierz artykuł jako PDF

Zarząd PSLD informuje, że w dniu 17.05.2016r. zgodnie z §22 ust.3.pkt.a) Statutu PSLD, podjął Uchwałę nr 26/2016 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSLD w dniu 30 czerwca 2016r. Zgłoszenia uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PSLD proszę nadsyłać na adres mailowy: sekretarz@psld.pl

Program kongresu BID-IKD Hamburg 2016 Pobierz artykuł jako PDF

Jest pierwszy efekt VIII Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Problematyką wpływu obecnych przepisów na jakość usług detektywistycznych w Polsce zainteresowaliśmy media. Obszerny artykuł autorstwa Grażyny Zawadki zatytułowany Detektyw w szarej strefie zamieściła wczorajsza Rzeczpospolita. Autorka słusznie zauważa patologie z jakimi mogą zetknąć się klienci agencji detektywistycznych, kierowanych p...

W dniu 8 kwietnia 2016r. odbyło się VIII Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Jolanta Jabłońska-Bońca, prof. Jan Widacki, gen. Adam Rapacki, adw. Bartłomiej Dobosiewicz, adw. Ludwik Żukowski oraz Lothar Muller z IKD. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. nad stanowiskiem Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów n/t zmiany ustawy o usługach de...

Śniadanie naukowe w ALK
7 June 2016

W dniu 18 maja 2016 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w ramach obchodów 15 lecia Kolegium Prawa, odbyło się śniadanie naukowe pt. „Detektyw w Polsce” zorganizowane przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Kolegium Prawa Akademii Leona Ko...

Read More

Kolejny kurs na licencję detektywa pod patronatem PSLD
6 June 2016

Informujemy, ze w dniach od 4-26 czerwca 2016r. w Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa “OŚWIATA” w Katowicach Al.Korfantego 141 odbędzie się kolejna edycja kursu detektywa. Zapraszamy wszystkich, zainteresowanych zdobyciem uprawnień...

Read More

Zmarł kolega Tomasz Zabiegała
27 May 2016

Z prawdziwym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27.05.2016 roku zmarł nasz kolega Tomasz Zabiegała Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Tomka, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd i Członko...

Read More

Pierwsze efekty VIII WZC PSLD
12 April 2016

Jest pierwszy efekt VIII Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Problematyką wpływu obecnych przepisów na jakość usług detektywistycznych w Polsce zainteresowaliśmy media. Obszerny artykuł autorstwa Gra...

Read More

VIII Walne Zebranie Członków PSLD – Fotorelacja
12 April 2016

W dniu 8 kwietnia 2016r. odbyło się VIII Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Jolanta Jabłońska-Bońca, prof. Jan Widacki, gen. Adam Rapacki, adw. Bartłomiej...

Read More