Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Informacja dla osób składających dokumenty aplikacyjne i chcących wstąpić do Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

29 stycznia 2015

W związku z dużym zainteresowaniem członkostwem w PSLD, proszę aby kandydaci przesyłający dokumenty aplikacyjne, nie dokonywali wpłat pieniężnych tytułem opłaty wpisowej i składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy, przed podjęciem uchwały o przyjęciu w poczet członków organizacji. W komplecie dokumentów należy przesłać oświadczenie o gotowości dokonania wpłat w terminie siedmiu dni od otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego.

Wiceprezes PSLD: mgr Marian Szłapa