Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO ZARZĄDU PSLD

16 sierpnia 2017

W dniu 10 sierpnia 2017 roku na  XIV Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, dokonano uzupełnienia składu Zarządu o dwóch nowych członków:

  1. Anna Miklas
  2. Jolanta Wisińska – Heinrichs

Nowy Zarząd składa podziękowania Członkom PSLD za przybycie i czynny udział w XIV NWZC PSLD.

Zarząd PSLD