Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

INFORMACJA O WYBORZE NOWYCH WŁADZ PSLD

31 grudnia 2016

W dniu 15.12.2016 roku na XI Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów dokonano wyboru nowych władz: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Dyscyplinarnego na kolejną 4 letnią kadencję.

Skład Zarządu PSLD:

Małgorzata Makowska – Prezes Zarządu
Marcin Wasilewski – Wiceprezes Zarządu
Remigiusz Chruścielski – Sekretarz Zarządu
Stanisław Bocheński – Członek Zarządu
Ryszard Tetelewski – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej :

Jacek Dobrogosz – Przewodniczący Komisji
Zdzisław Mazurski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Wojciech Lisius – Członek Komisji

Skład Sądu Dyscyplinarnego :

Grażyna Mazurska – Przewodnicząca Sądu
Agata Wrzecińska-Sarapata – Zastępca Przewodniczącej Sądu
Paweł Król – Sekretarz Sądu

Nowy Zarząd PSLD składa podziękowania dotychczasowemu prezesowi Wiesławowi Modrakowskiemu i członkom zarządu pełniącym funkcje przez ostatnie 3 lata.

Zarząd PSLD