Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Informacja w sprawie przystąpienia PSLD do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Prywatnych Detektywów

15 grudnia 2014

W dniu 25 listopada 2014 roku, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów  Wiesław Modrakowski odbył spotkanie z przedstawicielem niemieckiego związku detektywów w IKD ( Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Prywatnych Detektywów) z siedzibą w Wiedniu – Lotharem Muellerem. Nasze Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie przystąpienia do IKD.

Pełna informacja na ten temat zaproszenia PSLD do struktur IKD

Informacja nt. “Minimalnego wspólnego standardu” IKD

Warunki przynależności do IKD

Prosimy wszystkich członków naszej organizacji o pisemną deklarację w przedmiocie sprawy, celem dalszego procedowania. Ostateczna decyzja w tej sprawie leży w kompetencji Walnego Zebrania Członków, niemniej jednak wstępny akces musimy złożyć do końca bieżącego roku.

W imieniu pana Prezesa i Zarządu PSLD proszę do przesyłanie korespondencji mailowej  na adres prezes@psld.pl lub na adres siedziby Stowarzyszenia.