Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Informacja w sprawie zaproszenia Prezesa PSLD na konferencję “Prywatna Ochrona Bezpieczeństwa”

15 grudnia 2014

W dniu 12 grudnia 2014 roku Prezes PSLD otrzymał zaproszenie do uczestnictwa, jako Honorowy Członek Rady Programowej w ogólnopolskiej Konferencji “Prywatna Ochrona Bezpieczeństwa” organizowanej w dniu 26 listopada 2015 roku  przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa  Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zapraszam wszystkich członków do merytorycznej dyskusji na naszym Forum. Zostaną tam opublikowane podstawowe materiały źródłowe.

Aktywny udział naszych członków w Konferencji to nie tylko sposób na promocję naszego Stowarzyszenia ale także  szansa na uregulowanie statusu prawnego zawodu prywatnego detektywa.

Treść zaproszenia na Konferencję “Prywatna Ochrona Bezpieczeństwa”

Informacja Prezesa PSLD dotycząca Konferencji “Prywatna Ochrona Bezpieczeństwa”