Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Konieczność złożenia Oświadczenia przez Członków Stowarzyszenia

11 stycznia 2018

Na podstawie paragrafu 41 pkt. 1 i 2 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów Prezes Zarządu wyznacza Członkom Stowarzyszenia termin 14 dniowy na złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na dokonywanie doręczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oświadczenie w formie PDF do pobrania na stronie www.psld.pl w zakładce O PSLD > Członkostwo.

Wypełnione oświadczenie należy odesłać do sekretarza Stowarzyszenia.

 

Prezes Zarządu

Małgorzata Makowska