Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa
tel. 22 270 12 77
e-mail: biuro@psld.pl

REGON: 120925506, NIP: 945-212-79-91
KRS 0000326014 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS

 

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 44 1140 2004 0000 3902 7666 4373
mBank (SWIFT: BREXPLPWMBK)