Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Nowy statut zarejestrowany w KRS

6 lutego 2014

Informujemy, że zmiany w statucie uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Członków zostały już zarejestrowane i ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu dzisiejszym nowy statut Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów opublikowany został również na naszej stronie.