Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Cele

Głównymi kierunkami działania PSLD na najbliższe lata są:

  • integracja środowiska detektywów
  • podwyższanie jakości usług detektywistycznych świadczonych przez licencjonowanych detektywów,
  • zwiększenie wiedzy jak i skuteczności działania poprzez cykliczne szkolenia, wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia  oraz nawiązanie współpracy z detektywami w UE i poza nią,
  • eliminacja z rynku pseudo detektywów nie posiadających licencji, którzy poprzez nieodpowiedzialne i nieprofesjonalne działania psują wizerunek całej branży
  • ustanowienie norm etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia,
  • dotarcie do społeczeństwa i środowisk biznesowych z informacją o Stowarzyszeniu, jego członkach i  standardach usług przez nas świadczonych.

Powołanie Stowarzyszenia dało możliwość aktywnego i bezpośredniego uczestnictwa w formowaniu nowych regulacji  prawnych w zakresie ustawy o usługach detektywistycznych, jak również racjonalizacji już istniejących, pejoratywnych przepisów.W możliwie najkrótszym czasie pragniemy sfinalizować działania mające na celu  nawiązanie współpracy z istniejącymi międzynarodowymi organizacjami detektywistycznymi, takimi jak: World Association of Detectives oraz World Investigators Network . Stowarzyszenie jest podmiotem prawnym mogącym prowadzić działalność gospodarczą co w przyszłości pragniemy wykorzystać przy organizacji sympozjów, konferencji naukowych oraz szkoleń tematycznych z zakresu detektywistyki i dziedzin pokrewnych.