Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Cele

Głównymi kierunkami działania PSLD na najbliższe lata są:

 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości usług licencjonowanych
  detektywów,
 • dbanie o wysoki poziom zawodowy i etyczny członków Stowarzyszenia,
 • szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych licencjonowanych detektywów,
 • reprezentowanie interesów licencjonowanych detektywów wobec organów władzy i
  administracji państwowej, samorządu zawodowego, terytorialnego i gospodarczego,
 • kształtowanie pozytywnego odbioru roli społecznej i zawodowej grupy
  licencjonowanych detektywów,
 • obrona oraz ochrona praw i interesów zawodowych środowiska detektywistycznego,
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia,
 • rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o przedmiocie
  działalności i celach zbieżnych z działalnością Stowarzyszenia,
 • integrowanie i współorganizowanie życia koleżeńskiego środowiska zawodowego
  licencjonowanych detektywów,
 • promocja Stowarzyszenia i jego członków na rynku usług detektywistycznych.