Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Statut PSLD

W dniu 29.09.2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, które zostały uchwalone w dniu 09.06.2017 roku podczas XIII Nadzwyczajnego Walnego zebrania członków PSLD. Nowe zapisy Statutu obowiązują z dniem zarejestrowania.

Statut w PDF

Statut PSLD