Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Informujemy, że w dniu 12 lipca 2019 roku w Łodzi, odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Na podstawie § 39 pkt. 1 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów  uchwałą nr 6/2019 został uzupełniony skład zarządu o nowego członka – Rafała Gerke. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

Informujemy, że w dniu 9 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, uchwałą nr 4/2019 został przyjęty porządek obrad XVII Walnego Zebrania Członków PSLD, które odbędzie się w dniu 12.04.2019 roku w Hotelu NARVIL w Serocku. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

Informujemy, że w dniu 9 września 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, uchwałą nr 62/2018 został przyjęty porządek obrad XVI Walnego Zebrania Członków PSLD, które odbędzie się w dniu 13.10.2018 roku w Hotelu NARVIL w Serocku. Tego samego dnia odbędą się szkolenia w ramach realizaji celów statutowych § 6 pkt. 3 – podnoszenie kwalifikacji zawodowych licencjonowanych detektywów z zak...

Zarząd informuje, że w dniu 17 marca 2018 roku w Bydgoszczy, odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów na którym uchwałą nr 13/2018 został przyjęty porządek obrad XV Walnego Zebrania Członków PSLD w dniu 20.04.2018 roku w Hotelu MAGIELLAN w Bronisławowie. W dniu 21.04.2018 roku odbędą się szkolenia w ramach realizaji celów statutowych § 6 pkt. 3 podnoszenie kwalifikacji zawodowych licencjonowanych dete...

Zarząd PSLD informuje, że XV Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów odbędzie się  pod hasłem „Środki techniczne zastrzeżone i dostępne w pracy Detektywa” w dniach 20-22.04.2018 roku w hotelu  MAGIELLAN, Bronisławów, ul. Żeglarska 35/31, 97-320 Wolbórz. Zarząd PSLD

Zarząd informuje, iż XV Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2018 roku. O miejscu spotkania członkowie zostaną powiadomieni na przełomie lutego i marca 2018 roku. Zarząd PSLD

Na podstawie paragrafu 41 pkt. 1 i 2 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów Prezes Zarządu wyznacza Członkom Stowarzyszenia termin 14 dniowy na złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na dokonywanie doręczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie w formie PDF do pobrania na stronie www.psld.pl w zakładce O PSLD > Członkostwo. Wypełnione oświadczenie należy odesłać do sekretarza Stowarzyszenia. &...

11 stycznia 2018

W dniu 29.09.2017 roku  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, które zostały uchwalone w dniu 09.06.2017 roku podczas  XIII Nadzwyczajnego Walnego  Zebrania  Członków PSLD. Nowe zapisy Statutu obowiązują z dniem zarejestrowania. Zarząd PSLD   Statut w PDF

W dniu 10 sierpnia 2017 roku na  XIV Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, dokonano uzupełnienia składu Zarządu o dwóch nowych członków: Anna Miklas Jolanta Wisińska – Heinrichs Nowy Zarząd składa podziękowania Członkom PSLD za przybycie i czynny udział w XIV NWZC PSLD. Zarząd PSLD

Zarząd Stowarzyszenia informuje, o zwołaniu w dniu 09.06.2017 r. XIII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSLD. Cel: Zatwierdzenie sprawozdań za rok 2016 r Omówienie i zatwierdzenie zmian w Statucie i Regulaminach PSLD Wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego i wybór Rzecznika Dyscyplinarnego PSLD. Termin: 09.06.2017 roku – godz. 10:00 – 18:00. Miejsce: Hotel OSSA 96-200 Rawa Mazowiecka Miejscowość  OSSA 1 telefon: 22 826 30 82; konf...

Świąteczne spotkanie członków PSLD
9 października 2015

W dniach 10 – 11 grudnia 2015 roku w Hotelu Ibis –  Łódź Centrum przy ul. Piłsudskiego 11 odbędzie się świąteczne spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Przewidywany jest udział zaproszonych gości- o s...

Czytaj dalej

Składka OC Detektywa na rok 2015/2016
5 października 2015

Informujemy, że wysokość składki za Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej  Detektywa na sumę gwarancyjna 15000 Euro  na rok 2015/2016 dla członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów wynosi 568 zł. Dane kontaktowe: ...

Czytaj dalej

Kolejny kurs pod patronatem PSLD
2 października 2015

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Członkowie i Sympatycy PSLD Uprzejmie informuję, że na podstawie Umowy nr 2/03/2014 zawartej w dniu 07.03.2014 roku przez: Prezesa Zarządu PSLD dr Wiesława Jana Modrakowskiego z Prezesem Zarządu Centrum Edukacyjne OŚ...

Czytaj dalej

Sądowy finał afery paliwowej
30 września 2015

29 września 2015 roku Sąd Najwyższy oddalił kasacje skazanych w procesie tzw. śląskiego gangu paliwowego. Krzysztof Rutkowski został skazany na karę 1,5 roku więzienia za ” pranie brudnych pieniędzy” oraz przepadek kwoty 2,3 mln. złoty...

Czytaj dalej

Zaproszenie do Berlina
29 września 2015

KOLEŻANKI I KOLEDZY – CZŁONKOWIE I SYMPATYCY PSLD W dniach 23-24.10. (październik) 2015 roku w Berlinie odbędą się warsztaty fotograficzne (w języku angielskim) organizowane przez IKD – Stowarzyszenie Międzynarodowe Detektywów a konkretnie n...

Czytaj dalej

Spotkanie integracyjne członków PSLD
12 sierpnia 2015

Pilne: Proszę o dokonanie przelewu przedpłaty za pobyt na spotkaniu integracyjnym: BZ WBK 78 1090 2750 0000 0006 8204 0681 tyt; zaliczka na pobyt 18-20.09.2015 //  kwota: 150 złotych. Po dokonaniu wpłaty proszę o potwierdzenie na adres mailowy: wi...

Czytaj dalej

I Targi Bezpieczeństwa, Ochrony Mienia i Zdrowia
6 sierpnia 2015

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych detektywów objęło patronat merytoryczny nad I edycją Targów Bezpieczeństwa, Ochrony Mienia i Zdrowia  które odbędą się w Bydgoszczy w dniach 24=25 października 2015 roku. Miejscem spotkania jest Centrum Targ...

Czytaj dalej

Spotkanie integracyjne członków PSLD
10 czerwca 2015

Zgodnie z kalendarzem spotkań przyjętym w trakcie VII Walnego Zebrania Członków, proszę o deklarowanie udziału w spotkaniu w Bieszczadach, które odbędzie się w terminie 18-20 września 2015 roku. W trakcie spotkania odbędą się szkolenia ale głównym...

Czytaj dalej

Sprawozdanie i zdjęcia z kongresu IKD
27 kwietnia 2015

W dniach 15 – 18 kwietnia 2015r. w Barcelonie odbył się doroczny kongres IKD. Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów reprezentowane było przez delegata PSLD – Ludwika Żukowskiego oraz prezesa PSLD dr Wiesława Jana Modrakowskiego. Zasad...

Czytaj dalej