Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Podpisanie umowy patronackiej z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Toruniu

4 marca 2014

W dniu 03 marca 2014 r. Wiceprezes  Marian Szłapa, działając w imieniu Zarządu PSLD podpisał umowę Patronacką  z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Toruniu.  Strony zobowiązały się do współpracy i współdziałania w zakresie podnoszenia jakości kształcenia w zakresie kursów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu, posiada cztery  Oddziały: Toruń, Chełmno, Grudziądz i Rypin.  Ośrodek szkolenia zobowiązał się do uiszczenia na rzecz PSLD opłaty patronackiej. O szczegółach  poinformujemy  w korespondencji mailowej.