Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Przekazano Komendzie Głównej Policji stanowisko PSLD w sprawie szkoleń na licencję detektywa

3 października 2013

WAŻNA INFORMACJA !!!

Zarząd PSLD w ostatnich dniach przekazał na ręce Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP Pana mł. insp. Marka Walczaka stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów w sprawie trybu szkolenia osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Działanie to podyktowane jest przekazaniem przez MSW prac nad rozporządzeniem regulującym tryb i zakres w/w szkoleń do Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

O dalszym postępie w sprawie będziemy informować na bieżąco.

Pełna treść pisma zawierającego stanowisko Stowarzyszenia przekazana do KGP