Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Rezerwacje noclegów na Walne Zgromadzenie Członków PSLD

26 lutego 2016

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2016 roku należy opłacić rezerwację noclegów na Walne Zebranie Członków PSLD. Szczegółowe informacje znajdują się w przesłanych mailach.