Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Termin Walnego Zgromadzenia Członków PSLD

11 stycznia 2016

W terminie 8-9 kwietnia 2016 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.
Szczegóły zostaną przekazane w korespondencji mailowej.
Zarząd PSLD