Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Walne Zebranie Członków PSLD – 8/9 kwietnia 2016 roku. Propozycje zagadnień.

27 stycznia 2016

Witam.

W imieniu Zarządu PSLD, proszę o propozycje zagadnień merytorycznych, które zostaną uwzględnione w Planie Walnego Zebrania Członków.

Tak jak w poprzednich latach – propozycje tematów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, zostaną uwzględnione w porządku obrad. Proszę o aktywność. Pozdrawiam.